Uncategorized

Tetra Pak først med fullt sporbare plantepolymerer

blank

Som det første selskapet i mat- og drikkevareindustrien kan Tetra Pak tilby emballasje laget av fullt sporbare og plantebaserte polymerer.

Sammen med leverandøren Braskem har Tetra Pak blitt det første selskapet i næringsmiddelindustrien som kan vise til ansvarlige kilder for plantebaserte polymerer ved å bruke Bonsucro-standarder fro bærekraftige sukkerrør.

En voksende trend

Tiltaket styrker selskapets innsats for etisk og ansvarlig forretningspraksis gjennom globale verdikjeder, samtidig som de senker karbonfotavtrykket fra sin emballasje.

– Det er en voksende trend at forbrukerne ønsker å gjøre mer for planeten, og de ber merkevarene om hjelp. sier Mario Abreu, VP Sustainability i Tetra Pak.

– I dag ser 91 prosent av forbrukerne etter miljølogoer når de handler. Bonsuro Chain of Custody Certifiation kan brukes for å kommunisere troverdig informasjon til forbrukerne, og på den måten hjelper vi våre kunder med å differensiere sine produkter.

– Våre plantebaserte polymerer er fullt sporbare til sin opprinnelse som sukkerrør. Vi ser at plantebaserte materialer har en nøkkelrolle for å oppnå lavkarbon sirkulærøkonomi. I fremtiden vil alle polymerer enten være laget av planter eller resirkulert matemballasje fra husholdninger.

Tetra Pak lanserte nylig initiativet Planet Positive som oppfordrer interessenter til å utvide sitt syn på bærekraft og å videreutvikle konseptet med sirkulær økonomi, der man går lenger enn å gjenvinne og gjenbruke emballasje, ved også å inkludere påvirkningen fra råvarer og produksjon.

Reduserte karbonutslipp

Bruk av plantebaserte materialer som papir og polymerer reduserer utslipp av drivhusgasser betydelig. Dette støtter økonomisk vekst for materialer som er frikoblet fra fossile ressurser som har begrenset varighet.
Plantebaserte polymerer som brukes i noen Tetra Pak-kartonger og skrukorker, er laget av sukkerrør. Leverandøren Braskem har nå fått Bonsucro-sertifisert 100 prosent av volumene av sin bioetanol som er utvunnet av sukkerrør. Tetra Pak har dermed full transparens i sin verdikjede.

– Vi har jobbet med Tetra Pak i over 10 år, og Bonsucro Chain of Custody styrker Braskems program for ansvarlig kildebruk, sier Gustavo Sergi, leder for fornybar virksomhet i Braskem.

– Det gir sporbarhet og sikkerhet gjennom hele verdikjeden for sukkerrør, helt tilbake bønder og møller.

Administrerende direktør i Bonsucro, Danielle Morley, sier at Bonsucro tilbyr en global plattform for felles tiltak for å akselerere bærekraft i produksjon og prosessering av sukkerrør.

– Det er en milepæl at vi nå kan jobbe sammen med Tetra Pak om tredjepart sertifisering og produktmerking av sukkerrørbasert emballasje. Kundene kan være trygge på at vår strenge bærekraftstandard er overholdt, sier hun.