Uncategorized

Tetra Pak investerer 100 millioner euro i produksjonen

blank

Det er Chateaubriant-fabrikken i Frankrike, som designer og produserer skrukorker, som skal få økt produksjonskapasitet og nytt utstyr til å feste skrukorkene til emballasjen.

I årene 2021-2023 investerer Tetra Pak 100 millioner euro i Chateaubriant-fabrikken som et ledd i overgangen til å lage skrukorker som sitter fast i emballasjen innen 2024.

blank
SUP-direktivet krever blant annet at skrukorker må være festet til emballasjen for å redusere forsøpling.

Investeringen inngår også i Tetra Paks løfte om å investere omtrent 100 millioner hvert år de neste fem til ti årene for å utvikle mer bærekraftige emballasjeløsninger.

Tilpasning til SUP-direktivet

Dette er nødvendig for at Tetra Paks kunder i Europa skal kunne innfri SUP-direktivet, som er en integrert del av Plaststrategien, som igjen er viktig element i EUs Circular Economy Action Plan.

Charles Brand, President i Tetra Pak Europe & Central Asia kommenterer:

blank
Charles Brand, President i Tetra Pak Europe & Central Asia

– Vi er spesielt stolte over dette investeringsprosjektet, som viser hvordan vi hele tiden anstrenger oss for å kunne levere bærekraftige innovasjoner til våre kunder og samtidig møte de hurtig endrende kravene fra myndigheter og samfunn.

– Høykvalitets matemballasje spiller en kritisk rolle når det gjelder å mate verden, men vi må gjøre det så bærekraftig som mulig, slik at tilgangen på mat ikke kommer på bekostning av planeten.

Chateaubriant-fabrikken er en nøkkelfabrikk for Tetra Pak og betjener mat- og drikkevareprodusenter globalt med en produksjonskapasitet på cirka 5 milliarder skrukorker i 2020. Den ble i fjor tilkjent RSB-sertifisering (Roundtable on Sustainable Biomaterials) og har utstyr for å produsere materialer som innlemmer resirkulerte polymerer.

I dag dekker fabrikken et areal på 30.000 kvadratmeter og har 19 linjer som er dedikert til produksjon av seks typer skrukorker. Investeringen skal spres over to faser. Den første starter sent i 2021, der selskapet vil utvide bygget for å få plass til 30 prosent økt produksjonskapasitet.

De vil installere ekstra linjer som vil være dedikert til produksjon av festede skrukorker. I 2022 og 2023 vil omtrent halvparten av de eksisterende linjene bli erstattet med linjer for festede skrukorker.