Bransjenytt, Uncategorized

Tetra Pak tester fiberbarriere som erstatning for aluminium

blank

I et nytt prosjekt tester Tetra Pak muligheten for å erstatte den konvensjonelle aluminiumbarrieren i aseptisk kartong med fiberbasert barriere.

Tidligere har Tetra Pak gjennomført en vellykket 15 måneders test og kommersiell teknologievaluering av å erstatte alumiumsbarriere med polymerbaserte barrierer. Nå ar tar de altså prosjektet til neste nivå og tester fiberbaserte barrierer.

Barriere avgjørende for mattrygghet

Tetra Pak opplyser at aluminiumsjiktet, som nå brukes i selskapets kartongemballasje for næringsmidler, spiller en avgjørende rolle for å sikre mattrygghet. Sjiktet er riktignok tynnere enn et menneskehår, men det bidrar likevel til en tredel av utslippene av drivhusgasser som er koblet til basismaterialene Tetra Pak bruker.

Med det fiberbaserte materialet som Tetra Pak nå tester har de ikke bare ambisjoner om å redusere co2-avtrykket, men også å gjøre forbrukerne mer motiverte til å gjenvinne bruk væskekartong og å gjøre emballasjene mer attraktive for gjenvinningsbedrifter.

Reduksjon av CO2-utslipp

– De første resultatene av våre tester tyder på at emballasje med fiberbasert barriere vil innebære en betydelig reduksjon av CO2-utslippene sammenlignet med tradisjonelle aseptiske kartonger med sammenlignbar holdbarhetstid og næringsmiddelbeskyttende egenskaper, sier Gilles Tisserand, ansvarlig for klima og biologisk mangfold i Tetra Pak.

– Vi tror derfor at denne utviklingen kommer til å fungere som et gjennombrudd når det gjelder å redusere klimapåvirkningen. Dessuten er kartong med høyt papirinnhold attraktivt for papirprodusentene. Dette konseptet har et klart potensial for å realisere sirkulærøkonomi med lave CO2-utslipp for emballasje.

– Å kunne erstatte aluminiumsjiktet i aseptiske væskekartonger med en fornybar og fiberbasert barriere vil innebære ennå et gjennombrudd i selskapets langsiktige reiseplan mot å utvikle aseptisk emballasje som er helt fornybar, helt gjenvinnbar og CO2-nøytrale, skriver Tetra Pak.

Samarbeid med kunder og leverandører

Testene med fiberbasert barriere gjør Tetra Pak i samarbeid med noen av sine kunder. En første pilotsats av denne typen emballasje er nå ute for kommersiell forbrukertest, og ytterligere en teknologivalidering er planlagt senere i 2022.

– Å håndtere komplekse spørsmål som klimaforandringer og sirkularitet krever transformerende innovasjon, fastslår Eva Gustavsson, sjef for Materials & Package, Tetra Pak.

– Det er derfor vi samarbeider med våre kunder og leverandører, men også med et økosystem av nystartede selskaper, universiteter og teknologibedrifter. Det gir oss tilgang på spisskompetanse, teknologi og produksjonsanlegg.