Uncategorized

Workshop i FEFCO ble gjennomført 23. februar 2021

blank


Den europeiske foreningen for bølgepapprodusenter, FEFCO, arrangerte sin første nettbaserte workshop 23 februar med over 280 deltakere.

Temaet var «Sophisticated fortune telling – monitoring and controlling our production processes”. Foredragsholdere fra forskjellige selskaper delte nyheter om sine innovasjoner og ga verdifull innsikt i hvordan man kan øke produksjonseffektiviteten og lage høykvalitets bølgepapp

Den nettbaserte workshopen samlet leverandører og produsenter i bølgepappindustrien, og foredragsholderne ble filmet mens de svarte direkte på publikummets spørsmål.

Prosessoptimering

Eleni Despotou, generalsekretær i FEFCO, åpnet workshopen med å takke produksjonskomiteen og bidragsyterne. Formiddagssesjonen handlet om prosessoptimering av overvåking og kvalitetskontroll på arkproduserende bølgepappmaskiner.

blank
Eleni Despotou, generalsekretær i FEFCO.

Publikum fikk høre spennende nyheter og praktiske tips om temperaturen på papir og papp, fuktighetskontroll, kontroll med kvaliteten i lukket sløyfe gjennom nettbasert måling, innovasjoner i prosessovervåling, mikrobølgeteknikker og den siste utviklingen om fuktighetssensitivitet i papir.

Ettermiddagsøkten hadde søkelys på overvåking og kvalitetskontroll på konverteringsmaskiner. Inspeksjon og kontroll av trykk på konverteringsmaskinene var ett av temaene. Et annet var nettbasert inspeksjon av foldekvalitet og kontroll med gapet.

Foredragsholderne diskuterte dessuten komprimeringstapet gjennom konverteringsprosessen og hvordan man kan måle dette. Disse tiltakene kan bidra til avfallsreduksjon og forbedring av produktkvaliteten.

FEFCOs produksjonskomite, som ledes av Marc Van Damme, hadde laget programmet til workshopen. I sin avslutningstale takket han alle bedrifter og foredragsholdere som delte sine innovasjoner og erfaringer.

Norske medlemmer i FEFCO

FEFCO har 17 medlemmer som alle er nasjonale, europeiske foreninger for bølgepapprodusenter. Borregaard er sympatiserende medlem, mens Glomma Papp og VPK Packaging er assosierte medlemmer fra Norge.
Nina Iversen, adm. Dir i Glomma Papp, er Honorary Vice President i styret i FEFCO.

blank
Nina Iversen, Glomma Papp.